Medycyna w dalszym ciągu nie dysponuje żadnym narzędziem, które pozwala leczyć nowotwory ze 100% skutecznością. Jedną z terapii, którą proponują lekarze przy wystąpieniu nowotworów jest metoda systemowego za pomocą leków cytostatycznych.

Na czym polega chemioterapia?

Leki cytostatyczne umożliwiają niszczenie szybko dzielących się komórek nowotworowych. Niestety jednak intensywny podział komórek nie jest jedynie domeną tkanek rakowych, ale również niektórych w pełni zdrowych i prawidłowo funkcjonujących. Tkankami, które charakteryzują się szybkim dzieleniem są m.in. naskórek, nabłonek jelit, czy szpik kostny. Ze względu na niewybiórcze działanie leków cytostatycznych, terapia antynowotworowa będzie niszczyć również komórki zdrowe. Ta metoda leczenie raka niesie ze sobą ryzyko występowania poważnych i licznych skutków ubocznych.

Jakie są rodzaje chemioterapii?

Istnieje kilka rodzajów chemioterapii. Tradycyjnie przyjmuje się podział na chemioterapię: indukcyjną, radykalną, jednoczasową i uzupełniającą.

Chemioterapia indukcyjna

Stosuje się ją jako terapię przed zastosowaniem innego rodzaju radykalnej metody leczenia raka (np. procedurą chirurgiczną). Celem chemioterapii indukcyjnej jest zmniejszenie guza nowotworowego, co umożliwia późniejsze jego łatwiejsze usunięcie. Chemioterapia pozwala ograniczyć ryzyko rozsiewu, gdyż eliminuje mikroprzerzuty.

Chemioterapia radykalna

Stosuje się ją jako terapię, której celem jest całkowita eliminacja tkanek nowotworowych z organizmu. Niestety możliwe jest jej zastosowanie tylko w przypadku nowotworów chemiowrażliwych i chemiowyleczalnych. Z pomocą tego rodzaju leczenia możliwe jest usunięcie ostrych białaczek, chłoniaków, a także niektórych guzów litych.

Chemioterapia jednoczasowa

Jest to terapia prowadzona równocześnie z radykalną radioterapią. Dzięki zastosowaniu chemioterapii jednoczasowej tkanki zwiększają swoją wrażliwość na promieniowanie jonizujące, co podwyższa skuteczność leczenia. Chemioterapia jednoczasowa również w tym przypadku ogranicza ryzyko rozsiewu i ewentualnych przerzutów.

Chemioterapia uzupełniająca

Jest stosowana po operacji chirurgicznej. Jest ona przeprowadzona, aby uniknąć przerzutów, jakie mogłyby powstać na skutek zabiegu.

Leki cytostatyczne – rodzaje

Leki cytostatyczne mają możliwość działania na komórki nowotworowe tylko w określonej fazie cyklu komórkowego i takie, których działanie nie jest zależne od cyklu komórkowego. Leki z pierwszej grupy stosuje się w dawkach podzielonych, gdyż właśnie wtedy obserwuje się najkorzystniejsze efekty terapeutyczne.

Oprócz wyżej wymienionych rodzajów chemioterapii istnieje również polichemoterpia. W przypadku jej zastosowania używa się kilku rodzajów leków jednocześnie, które są skuteczne w różnych fazach cyklu komórkowego.

Leki cytostatyczne można podzielić również ze względu na mechanizm działania. Na tej podstawie wyróżnia się leki alkilujące, hormonalne, naturalne, inhibitory kinaz tyrozynowych, a także przeciwciała monoklonalne i antymetabolity.