olej

Prawidłowa gospodarka odpadami, także tymi pochodzącymi z gospodarstw domowych, stanowi jeden z ważniejszych elementów troski o środowisko naturalne. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z konieczności segregacji śmieci. Istnieją jednak odpady sprawiające pewne problemy – należy do nich zużyty olej roślinny. W jaki sposób pozbyć się tłustej cieczy w sposób jak najmniej kłopotliwy, ale nie zagrażający środowisku? Czy olej można wylać do toalety?

Dlaczego prawidłowa utylizacja zużytego oleju stanowi problem?

Często ludzie zastanawiają się, czy olej można wylać do toalety, co jedynie potwierdza fakt, że jest to odpad dość kłopotliwy. Nawet ci, którzy przywykli już dawno do segregacji odpadów, głowią się, co zrobić ze zużytym tłuszczem po smażeniu. Do osobnych pojemników wyrzuca się papier, szkło, opakowania plastikowe i mieszane oraz bioodpady.  Reszta śmieci trafia do kontenerów na odpady zmieszane. Co zrobić z olejem?

Okazuje się, że chociaż jest to produkt pochodzenia organicznego, to jego wyrzucenie do pojemnika na bioodpady to błąd. Odpady tego typu nie powinny zawierać tłuszczu, ponieważ bakterie wykorzystywane do rozkładania substancji organicznych nie radzą sobie z ich utylizacją. Kwestią oczywistą jest, że pozostałe pojemniki również nie są przeznaczone do wylewania oleju. Wiele osób zastanawia się więc, czy kłopotliwy tłuszcz lepiej wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane czy raczej wylać do kanalizacji.

Czy można wlać olej do toalety?

Odpowiedź na tak postawione pytanie wybrzmiewa jednoznacznie negatywnie. Zużytego oleju roślinnego absolutnie nie wolno wlewać do kanalizacji. Stąd też poważnym błędem jest wylanie tłuszczu po smażeniu frytek do odpływu kuchennego zlewu lub toalety. Takie działanie może doprowadzić do powstania zatoru tłuszczowego w kanalizacji, którego usunięcie stanowi spory kłopot.

Olej wylany bezpośrednio do kanalizacji ma początkowo postać płynną. Z upływem czasu jednak, po obniżeniu temperatury, zaczyna się proces jego zestalania na wewnętrznej powierzchni rur. Prowadzi to do zwężeń, a jednocześnie łatwego osadzania się w zestalonym tłuszczu innych zanieczyszczeń. Postały zator tłuszczowy może spowodować całkowite zablokowanie drożności rur kanalizacyjnych.

Ponadto ze względu na specyfikę zatorów tłuszczowych są one bardzo oporne na preparaty udrażniające. Trzeba wtedy zastosować specjalne bioudrażniacze lub oczyszczanie mechaniczne, a to z kolei wiąże się z koniecznością wynajęcia odpowiedniej firmy świadczącej tego typu usługi. Okazuje się więc, że zużyty olej roślinny wylany do toalety, spowodować może poważne szkody i narazić na dodatkowe koszty.

Jak pozbyć się zużytego oleju roślinnego?

Wiedząc, że odpowiedź na pytanie o to, czy olej można wylać do toalety, jest definitywnie przecząca, należy zastanowić się, co w takim razie zrobić z kłopotliwym odpadem. W przypadku punktów gastronomicznych czy hoteli, a więc miejsc, gdzie produkcja oleju posmażalniczego jest znaczna, rozwiązanie stanowi podpisanie umowy ze specjalistyczną firmą, zajmującą się utylizacją tego typu odpadów. Takie podmioty nie tylko zapewniają odbiór oleju, ale również dostarczają specjalne zbiorniki do jego bezpiecznego przechowywania.

W przypadku gospodarstw domowych pozostają w zasadzie dwa rozwiązania. Po pierwsze, zużyty olej można przelać do butelki, szczelnie zakręcić i wyrzucić do kontenera na odpady zmieszane.

Po drugie, olej posmażalniczy, również przelany do odpowiedniego pojemnika, można oddać do utylizacji w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Takie rozwiązanie wydaje się być najbardziej zgodne z duchem dbania o środowisko naturalne. Oleje stamtąd trafiają bowiem później do uprawnionych podmiotów, zajmujących się ich utylizacją oraz recyklingiem. Dzięki temu nie naraża się na skażenie olejem wód powierzchniowych ani gleby. Nie ma również ryzyka utrudnienia prawidłowego funkcjonowania kanalizacji. Warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem, zanim po raz kolejny wylejesz przypalony olej roślinny do toalety czy kuchennego zlewu.