VAT

Sprawdzenie płatnika VAT może przebiegać w niezwykle intuicyjny sposób. Najprostszym sposobem na uzyskanie informacji na ten temat jest skorzystanie z wyszukiwarki podatki.gov.pl. Jedna z wyszukiwarek jest to baza podatników, która umożliwia sprawdzenie m.in. sprawdzenie statusu danego podmiotu. Istnieją trzy różne możliwości: dany kontrahent może być płatnikiem czynnym, biernym, tudzież niezarejestrowanym.

Wyszukiwarka ta to również prosty sposób na weryfikacje, czy dany płatnik został wykreślony, a także przywrócony po uprzednim wykreśleniu z rejestru VAT. Jedyną informacją konieczną do uzyskania pożądanej informacji jest posiadanie numeru NIP danego płatnika. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość pozyskania informacji w szybki, bezproblemowy sposób. Innym sposobem na pozyskanie potrzebnych danych jest skontaktowanie się z Urzędem Skarbowym. Należy jednak pamiętać, że rozwiązanie to ma pewne wady. Osoba składająca taki wniosek musi liczyć się z niewielką opłatą, dodatkowo należy mieć bardziej szczegółowe informacje, niż sam numer NIP. Taka informacja nie jest wydawana od ręki. Uzyskanie jej wymaga czekania przez co najmniej kilka dni. Dostęp do danych można mieć praktycznie od zaraz, nie jest wymagane nawet dokonanie rejestracji. Sprawdzenie statusu jest niezwykle istotne, ponieważ umożliwia podatnikowi weryfikacje informacji pozwalających mu na odliczenie VATu. Ponadto niedokonanie należytej weryfikacji może wiązać się z przykrymi konsekwencjami karo-skarbowymi. Nieznajomość statusu VAT kontrahenta stanowi swego rodzaju ryzyko podatkowe. Informacje te można sprawdzić w każdym momencie. Sprawdzający uzyska prosty komunikat. Istnieje również możliwość wykonania wydruku z datą, co może kazać się przydatne w różnych sytuacjach.

Jak sprawdzić czynnego płatnika VAT? – czynny płatnik VAT lub płatnik bierny

Prosty sposób na otrzymanie komunikatu potwierdzającego, że osoba z danym NIP jest płatnikiem czynnym to również skorzystanie z wyszukiwarki na stronach rządowych. Oprócz tego można tego dokonać za pośrednictwem różnego rodzaju aplikacji, jedną z nich jest aplikacja INLOGICA. Więcej informacji na jej temat można znaleźć na stronie: https://inlogica.com/produkty-i-uslugi/weryfikacja-platnika-vat/. Aby dany płatnik mógł być płatnikiem biernym, a mianowicie zwolnionym z obowiązku dokonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, musi on spełnić ściśle określone warunki. Można do nich zaliczyć m.in. specyfikę świadczonych usług, a także nieprzekroczenie sumarycznej wysokości sprzedaży na poziomie 200 000 złotych. Z kolei aktywnymi płatnikami VAT są osoby, które można znaleźć w katalogu płatników VAT. Warto również wspomnieć o sposobie, który pozwala na weryfikacje, czy kontrahent zagraniczny będzie czynnym płatnikiem VAT. W tym przypadku rozwiązanie jest również niezwykle proste, a informacji można zasięgnąć za pośrednictwem internetu.. Osoba weryfikująca status płatnika ma za zadanie wybrać państwo członkowskie stanowiące jego miejsce pochodzenia, jak również wprowadzić jego numer VAT. Dzięki tym 2. prostym kroku można będzie uzyskać tę cenną informację w krótkim czasie.

Jak sprawdzić aktywnego płatnika VAT? – biała lista podatników

Biała lista podatników VAT dotyczy osób, które zarówno są zarejestrowani jako podatnicy VAT, jak i niezarejestrowani, a także zostali wykreśleni oraz przywróceni do tego rejestru. Ta baza informacji jest prowadzona przez osobę na stanowisku KAS. Lista ta to nie jedynie niezwykle szybki sposób sprawdzenie, czy kontrahent jest podatnikiem czynnym. Jest to również możliwość poznania przyczyny, z powodu której dany podatnik został wykreślony bądź przywrócony na białą listę. To również prosty sposób na potwierdzenie poprawności posiadanego numeru bankowego kontrahenta. Aby osoba znalazła się na białej liście podatników, nie musi ona wykonywać żadnych czynności. Osoba chcąca zweryfikować dane informacje dotyczącą płatnika powinna posłużyć się numerem konta, NIP, REGON lub podać nazwę podmiotu.