addiction

Współuzależnienie to forma relacji, w której jedna osoba czuje się odpowiedzialna za emocje i potrzeby drugiej osoby, a jej własna tożsamość i dobrostan emocjonalny są w dużym stopniu zależne od drugiej osoby. Często występuje w związkach par, ale może również wystąpić w innych relacjach rodzinnych lub przyjacielskich. Dowiedz się więcej w tym artykule na temat tego, co to jest współuzależnienie.

Charakterystyka współuzależnienia 

Jak rozpoznać współuzależnienie? Współuzależnienie charakteryzuje się szeregiem wzorców myślowych i behawioralnych, które mogą być szkodliwe zarówno dla współuzależnionego, jak i drugiej osoby. Niektóre z tych wzorców to:

  1. Trudności w wyznaczaniu zdrowych granic: osoby współuzależnione mogą mieć trudności z mówieniem „nie” lub wyznaczaniem wyraźnych granic w swoich związkach, co może prowadzić do poczucia, że są zawsze dostępne dla innych i że ich własne potrzeby i pragnienia mają mniejsze znaczenie.
  2. Brak własnej tożsamości: osoby współuzależnione mogą mieć trudności ze znalezieniem własnego głosu i wyrażaniem własnych opinii i uczuć. Mogą czuć, że ich tożsamość w dużym stopniu zależy od aprobaty i zadowolenia drugiej osoby.
  3. Potrzeba kontroli: osoby współuzależnione mogą odczuwać silną potrzebę kontrolowania sytuacji i emocji drugiej osoby, co może prowadzić do nadmiernej ingerencji w jej decyzje i życie.
  4. Brak poczucia własnej wartości: osoby współuzależnione mogą mieć niską samoocenę i czuć się niepewnie i bezwartościowo. Mogą czuć, że ich wartość zależy od tego, jak zachowują się wobec nich.
  5. Dysfunkcyjne relacje: osoby współuzależnione mogą znaleźć się w pułapce toksycznych lub dysfunkcyjnych relacji, ponieważ mogą mieć trudności z dostrzeżeniem negatywnych wzorców lub zakończeniem relacji, które je ranią.

Współuzależnienie może być szczególnie szkodliwe dla dobrostanu emocjonalnego i zdrowia psychicznego osoby doświadczającej go. Może to prowadzić do uczucia niepokoju, depresji i niskiej samooceny, a także negatywnie wpływać na zdolność danej osoby do nawiązywania zdrowych i zrównoważonych relacji, dlatego warto skontaktować się z Centrum Służby Rodzinie csr.org.pl, gdzie uzyskasz kompleksową pomoc.

Czy współuzależnienie jest tym samym co zależność emocjonalna?

Zależność emocjonalna i współuzależnienie to wzorce myślenia i zachowania, które mogą wpływać na sposób, w jaki odnosimy się do innych. Chociaż oba terminy odnoszą się do nadmiernej potrzeby uczucia i aprobaty ze strony innych ludzi, istnieją między nimi pewne kluczowe różnice.

Zależność emocjonalna odnosi się do nadmiernej potrzeby czułości i wsparcia emocjonalnego ze strony innych osób. Osoba zależna emocjonalnie może czuć się niespokojnie lub niepewnie bez obecności drugiej osoby i może mieć trudności z podejmowaniem samodzielnych decyzji. Zależność emocjonalna może być formą dostosowania do środowiska, w którym brakowało czułości i wsparcia emocjonalnego w dzieciństwie lub do toksycznych związków w przeszłości.

Współuzależnienie co to? Z drugiej strony współuzależnienie odnosi się do wzorca relacji, w którym jedna osoba czuje się odpowiedzialna za szczęście i dobrostan emocjonalny innej osoby, a jej własne szczęście i dobrostan zależą od zaspokojenia potrzeb drugiej osoby. Współuzależnienie  może być również uwarunkowane przez brak uczucia w dzieciństwie lub przez wcześniejsze dysfunkcyjne związki. Oba te czynniki mogą być trudne do pokonania, ale możliwe jest rozwinięcie większej niezależności emocjonalnej i większej zdolności do budowania zdrowych relacji.