prawo

Prawo jest dosyć skomplikowane – szczególnie dla osób, które nie mają z nim do czynienia na co dzień. Żeby ułatwić skatalogowanie wszystkich przepisów, zostały one podzielone na specjalne zbiory, które dotyczą konkretnych sfer życia i nie tylko. Z tego względu mamy więc prawo drogowe, prawo administracyjne, prawo gospodarcze, prawo karne i wiele, wiele więcej. Taki rozdział ułatwia również zdobywanie prawnikom konkretnej wiedzy kierunkowej i obranie ścieżki specjalizacji, dzięki czemu w krótkim czasie mogą się oni stać prawdziwymi specjalistami w swojej dziedzinie i precyzyjnie pomagać swoim klientom. Dodatkowo, jeśli dana osoba wie, jakiej dziedziny prawnej dotyczy jej sprawa, będzie ona dobrze wiedzieć, do jakiego profesjonalisty się udać.

Jednym z najczęściej prowadzonych przez prawników typów spraw są te, które dotyczą przestępstw i wykroczeń o dużej szkodliwości. Do tego typu występków wykorzystywane jest oczywiście prawo karne. Jeżeli zastanawiasz się, czym się ono charakteryzuje, to jesteś teraz we właściwym miejscu. W tym artykule możesz znaleźć odpowiedzi na to i więcej pytań związanych z prawem karnym.

Kancelaria prawo karne – Warszawa – czym się zajmuje?

Pierwszą cechą charakterystyczną prawa karnego jest jego równość. W dużym skrócie – oznacza to, że każda osoba jest wobec niego równa – bez względu na to, na jakim stanowisku się znajduje, czym się zajmuje, jaki ma majątek itp. Jeśli chodzi o to, czego dotyczy prawo karne, to jest to dosyć szeroki spis czynów uznanych za zabronione wraz z opisem konsekwencji za ich popełnienie.

Kolejną cechą jest bardzo wyraźny podział prawa. Oczywiście, żeby łatwiej poruszać się między figurami prawnymi, w samym prawie karnym wprowadzony został również jasny podział wewnętrzny:

  • podział prawa ze względu na kryterium przedmiotu. W tej grupie wyróżniamy trzy metody prawa, a dokładniej prawo karne materialne, prawo karne procesowe i prawo karne wykonawcze. To pierwsze jest powszechnie uznawane za najistotniejszą część prawa karnego. Właśnie w tej grupie zawarte są wszystkie czyny zabronione, a także informacje, w jaki sposób należy z nimi postępować oraz kary kryminalne, które są konsekwencją dokonania czynu znajdującego się wśród tych zabronionych.
  • podział prawa ze względu na wagę czynów zabronionych, które zostały popełnione. W tej grupie zawarte zostało prawo dotyczące wykroczeń, a więc wszystkich czynów o niskiej szkodliwości społecznej, a także prawo karne sensu stricto, a więc to, które dotyczy ogółu czynów zabronionych – także tych o dużo większej szkodliwości.
  • podział prawa ze względu na wagę popełnionych czynów. Tutaj znajduje się z kolei prawo karne powszechne, zawierające wszelkie normy, których należy przestrzegać – dotyczące całego społeczeństwa, oraz prawo karne indywidualne, czyli wszystkie normy, których trzeba przestrzegać, jednak skierowane do konkretnych grup osób (wykonujących dane zawody lub sprawujących konkretne funkcje).

Widać więc wyraźnie, że prawo karne jest dosyć złożone, dlatego w przypadku kiedy potrzebna będzie pomoc ze sprawą karną, najlepiej udać się do kancelarii prawa karnego w Warszawie lub innym mieście, w którym można znaleźć profesjonalistów w tej dziedzinie.