rozwód

Dzień zawarcia związku małżeńskiego to jeden z najważniejszych dni w życiu. Nikt wówczas nie myśli o żadnym rozwodzie. Wydaje się to wręcz absurdalne. Niestety życie pisze różne scenariusze. Rozwód spotyka niemałą liczbę małżeństw. Małżeństwo oznacza wspólnotę majątkową, a rozwód podział wspólnego majątku. Trzeba wiedzieć, że najczęściej nie jest to prostą sprawą. Na czym zatem polega proces związany z podziałem majątku?

Czym różni się majątek osobisty od majątku wspólnego?

Na majątek wspólny składają się wszystkie dobra nabyte w trakcie małżeństwa. Mowa tu o zarobkach, oszczędnościach, ruchomościach czy nieruchomościach. Trzeba tu podkreślić, że chodzi tutaj nie tylko o dobra nabyte wspólnie przez małżonków, ale również o dobra nabyte jedynie przez jednego współmałżonka w trakcie trwania małżeństwa. W skład majątku wspólnego nie wchodzi jednak majątek osobisty. Są to dobra, które zostały nabyte przez jedną, jak i drugą osobę jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. Dotyczy to również dobór odziedziczonych czy otrzymanych w ramach darowizny. Innymi słowy, w skład majątku wspólnego nie wchodzą dobra nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego.

Jak przebiega podział majątku?

Do podziału majątku może dojść jeszcze przed rozwodem. W takim przypadku konieczne jest ustanowienie rozdzielczości majątkowej. Dzięki tej regulacji prawnej małżonkowie w każdym momencie mogą doprowadzić do rozdzielczości majątkowej bez konieczności wnoszenia pozwu o rozwód. Małżonkowie często korzystają z takiego rozwiązania w sytuacji, w której jedno z nich popada np. w problemy finansowe. Druga strona może się w ten sposób zabezpieczyć przed ewentualną egzekucją. Rozdzielczość majątkową można uzyskać na dwa sposoby. Bądź poprzez zawarcie odpowiedniej umowy w formie aktu notarialnego, bądź na drodze postępowania sądowego.

Pierwsza opcja jest szybsza i tańsza. Małżonkowie mogą podzielić swój majątek dowolnie w ramach porozumienia. Jeśli jednak takiego porozumienia między małżonkami nie ma, wówczas pozostaje droga sądowa. W sytuacji, kiedy dochodzi do rozwodu i małżonkowie nie chcą się ze sobą porozumieć, to często ustalenie tego, co stanowi majątek wspólny, nie jest łatwe. Oznacza to zwykle dość długi i uciążliwy proces. Warto wiedzieć, że o podział majątku można wystąpić także po rozwodzie, jeśli w jego wyniku do takiego podziału nie doszło. Aby tego dokonać, konieczne jest złożenie wniosku, wykazującego ustanie wspólnoty małżeńskiej i opisującego majątek, który ma ulec podziałowi

.

Czy przy podziale majątku warto skorzystać z pomocy prawnika?

Podział majątku zwykle bywa dość skomplikowanym procesem. Dlatego decydując się na podział majątku w Łodzi, warto skorzystać z pomocy doświadczonego w tym zakresie prawnika. W trakcie procesu rozwodowego znajomość przepisów prawa w zakresie podziału majątku jest wręcz konieczna. Prawnik w sposób racjonalny oceni możliwości co do podziału majątku i zaproponuje najkorzystniejsze rozwiązanie. Można być pewnym, że te osoby, które decydują się na podział majątku w Łodzi z pomocą prawnika, otrzymują na koniec bardzo korzystne dla siebie orzeczenie.