kredyt

Kredyt stanowi źródło finansowania dla wielu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnych. Dzięki niemu można podtrzymać bieżącą płynność, a także przeprowadzić różnego rodzaju prace o charakterze inwestycyjnym. Pozostaje jednak pytanie, jakie warunki musi spełnić spółka, aby móc otrzymać kredyt?

Ocena zdolności kredytowej spółki i właścicieli

Zgodnie z przepisami prawa, spółki handlowe są osobnym, samodzielnie funkcjonującym podmiotem. Banki dokonują więc ich oceny zdolności kredytowej – sprawdzają, w jakiej kondycji finansowej jest spółka oraz jaka jest jej historia kredytowa. W tym celu właściciele muszą dostarczyć do banku niezbędne dokumenty, takie jak sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych), zaświadczenia o niezaleganiu w zapłacie podatków oraz składek ZUS, deklaracje podatkowe z roku bieżącego i roku poprzedniego. Na podstawie dokumentacji bank ocenia, w jakiej dokładnie kondycji jest spółka i czy będzie ona potrafiła terminowo spłacić kolejne zobowiązanie.

W przypadku kredytu inwestycyjnego konieczne jest dodatkowo przedstawienie biznesplanu, a więc projektu, w którym oszacowane zostaną przychody, jakie inwestycja będzie w kolejnych latach generować. Sama inwestycja ma bowiem stanowić swoiste zabezpieczenie spłaty kredytu. Niemniej jednak bank oceniają również zdolność kredytową właścicieli spółki. Choć są oni – w sensie prawnym – odrębnymi podmiotami, to jednak banki chcą mieć pewność, że w razie niewypłacalności spółki właścicieli będzie stać na spłatę kredytu. Dlatego też muszą oni dostarczyć do banku deklaracje podatkowe (z których wynika ostateczny dochód), wyciągi bankowe czy zaświadczenia o osiąganiu dodatkowych dochodów. Co do zasady, jeśli właściciele spółki nie posiadają zdolności kredytowej, to kredyt nie jest udzielany. Jeśli kwota kredytu ma przekroczyć połowę wysokości kapitału zakładowego, to konieczne będzie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej, aby zaciągnąć zobowiązanie.

Dodatkowe zabezpieczenia kredytu

Kredyt dla spółki może wymagać dodatkowych zabezpieczeń, zwłaszcza jeśli zdolność kredytowa podmiotu gospodarczego jest stosunkowo niska. Zabezpieczenie może stanowić ubezpieczenie kredytu – składkę musi w tym przypadku opłacić spółka. Czasami można też mówić o zastawie, na przykład na nieruchomości. Dotyczy to najczęściej kredytów inwestycyjnych, które zaciągane są na budowę hali produkcyjnej czy budynku gospodarczego. W momencie, gdy spółka przestaje spłacać kredyt, przedmiot zastawu przechodzi na własność banku. Kredyt dla spółki zoo bez zabezpieczenia jest możliwy, jeśli posiada ona wysoką zdolność kredytową, a jej właściciele – w razie potrzeby – będą w stanie terminowo spłacić zobowiązanie.

 

Historia kredytowa – dlaczego jest tak istotna?

Historię kredytową banki sprawdzają zarówno w przypadku osób fizycznych, jak i firm. Ważne jest dla nich, czy spółka nie zalega z płatnością rat pożyczki, leasingu czy innego kredytu, jaki posiada. Bardzo istotne jest również terminowe regulowanie zobowiązań handlowych – banki sprawdzają, czy ich potencjalny klient nie figuruje w bazach giełd długów. Jedynie spółka, która posiada dobrą historię kredytową, może pozyskać finansowanie bankowe. Choć czasami pojawiają się oferty kredytów bez bik, to w rzeczywistości udzielają ich firmy pożyczkowe, często na wysoki procent. Banki natomiast sprawdzają także historię kredytową właścicieli firmy – dobra historia kredytowa otwiera im drzwi do pozyskania finansowania. Oczywiście, inne warunki należy spełnić w przypadku kredytu gotówkowego, a inne w przypadku kredytu hipotecznego. Im wyższa kwota zobowiązania, tym w bardziej restrykcyjny sposób banki podchodzą do potencjalnych klientów, w tym także i spółek. W przypadku niskich kwot kredytu zwykle sprawdzana jest jedynie zdolność i historia kredytowa spółki, w dodatku procedura jest nieco bardziej uproszczona. Tymczasem chcąc uzyskać duże kwoty kredytu, należy wykazać się dobrą kondycją finansową, a często również ustanowić dodatkowe zabezpieczenie.