Co to jest rak trzustki?

Rakiem trzustki nazywamy nowotwór złośliwy wywodzący się z komórek nabłonkowych występujących w obrębie trzustki. Za tą definicją podręcznikowa kryje się kilka uproszczeń. Rak trzustki z definicji jest nowotworem złośliwym, czyli ma możliwość tworzenia przerzutów do innych narządów. Jednocześnie wiedząc, że trzustki jest zbudowana z różnych grup komórek, dość oczywiste jest, że i wyróżniamy różne rodzaje „raków”. Dla uproszczenia trzustka składa się z komponenty zewnątrzwydzielniczej, czyli gruczołu wydzielającego do przewodu pokarmowego tzw. soki trzustkowe służące do trawienia oraz komponenty wewnatrzwydzielniczej, tzw. wysp trzustkowych, o aktywności hormonalnej. Ten pierwszy typ dominuje nie tylko w objętości tego narządu, ale także w strukturze zachorowań i zdecydowana większość danych literaturowych dotyczy gruczłowego raka trzustki.

Jak często jest rozpoznawany rak trzustki?

Pełne oszacowanie tych danych jest trudne. U wielu pacjentów podejrzenie występowania raka trzustki jest stawiane bardzo późno, na takim etapie choroby, że nie jest planowane jakiekolwiek leczenie przeciwnowotworowe, a tym samym rozpoznanie raka trzustki do którego konieczne jest wykonanie biopsji, nie jest stawiane.

Rocznie rozpoznaje się w Polsce ok. 5000 raków trzustki, z przewagą mężczyzn (60-70% zachorowań). Liczba ta w ostatnich latach rosła i być może ten niekorzystny trend będzie się utrzymywać.