Czy wszyscy pacjenci z nowotworami trzustki kwalifikują się do zabiegu operacyjnego?

Nie. W niektórych przypadkach przy dużym zaawansowaniu choroby, dodatkowo często z wieloma chorobami towarzyszącymi, zabieg operacyjny stanowi zbyt duże ryzyko dla życia chorego, a nie stwarza możliwości wyleczenia. U takich pacjentów możliwe jest leczenie objawów, np. jeśli występuje żółtaczka, można endoskopowo założyć protezę do dróg żółciowych lub wykonać drenaż przezskórny dróg żółciowych.

W jaki sposób kwalifikuje się chorego do zabiegu operacyjnego raka trzustki? (jak, na podstawie jakich badań).

Przed zakwalifikowaniem do operacji przez chirurga pacjent powinien być jak najdokładniej zdiagnozowany (badania wymienione w pyt.1 dotyczącym diagnostyki). Konieczna jest tomografia komputerowa jamy brzusznej wykonana na krótko przed kwalifikacją (najlepiej nie starsza niż miesiąc). Ponadto jeśli pacjent cierpi z powodu innych poważnych chorób, powinien zostać skonsultowany przez specjalistę z danej dziedziny (np. kardiologa, pulmonologa).